DIENSTEN

Fast Lane Vitality staat voor professionele begeleiding in een preventief stadium. De missie is het massaal blijvend verbeteren van de vitaliteit onder werkend Nederland. Dit doen we door de hoge kwaliteit in begeleiding van een psycholoog te combineren met een focus op actie en resultaat in de individuele interventies, groep programma's, trainingen en workshops. 

Individuele Interventies

Dit is maatwerk. Deze werknemer gaat met een persoonlijk actieplan naar volledig en gezond functioneren.  

OPTIES & TARIEVEN

Training

Alleen ga je snel, samen ga je ver. Elkaar versterken en scherp houden. Iedere deelnemer is de baas over zijn/haar vitaliteit.  

WERKWIJZE FMS MODEL

Alle diensten van Fast Lane Vitality zijn gebaseerd op het onomstreden FMS vitaliteit model. De World Health Organisation definieert gezondheid als de combinatie van fysieke, mentale en sociale vitaliteit. Een holistische benadering die verder kijkt dan enkel de klacht of het probleem. Balans in de drie fundamentele pijlers van gezondheid is de basis voor elke vitale werknemer en organisatie. Vervolgens kijken we dieper. We buigen hinderende overtuigingen om naar helpende overtuigingen. Geen tijdelijke tips en trucs maar duurzame gedragsverandering. Werkhervatting is een essentieel onderdeel van het herstel.

NEEM DE FAST LANE NAAR VITALE WERKNEMERS

 Het meest waardevolle bezit van een organisatie is het menselijk kapitaal. Kies voor kwaliteit in coaching voor dat het te laat is. Claim je gratis screening voor een individueel traject of plan een afspraak in voor een groep programma, training of workshop. 

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK