Onze Werkwijze

  • De werkgever vraagt een interventie aan voor de werknemer (vaak op advies van de bedrijfsarts) middels de knop werknemer aanmelden op de website. 
  • Fast Lane Vitality neemt contact op met de aanmelder om de aanmelding te verifiëren. Zo kunnen we in grote lijnen screenen of de aanmelding bij onze dienstverlening past. 
  • Bij akkoord over de aanmelding wordt zo spoedig mogelijk de intake ingepland met de werknemer. Deze vindt bij voorkeur plaats binnen de organisatie waar de werknemer werkzaam is. Indien gewenst is in overleg met de psycholoog een neutrale situatie mogelijk.
  • Tijdens de intake stelt de psycholoog het voorgestelde actieplan op en wordt bepaald hoeveel vervolgsessies er nodig zijn om het gewenste resultaat te realiseren. Dit actieplan en het voorgestelde traject wordt met goedkeuring van de werknemer verzonden aan de werkgever. Bij akkoord op het actieplan en voorgestelde traject kan het traject starten.
  • Afhankelijk van de duur van het traject zal er naast het contactmoment na de intake een tussenevaluatie en/of een eindevaluatie met werkgever en mogelijk bedrijfsarts zijn. Deze contactmomenten vinden enkel plaats met formele toestemming van de werknemer.
  • Facturatie vindt plaats na goedkeuring van het actieplan en voorgestelde traject door de werkgever.

Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig of wij de juiste partij zijn voor de verzuimpreventie binnen uw organisatie?

NEEM CONTACT OP