Onze Werkwijze

  • De medewerker wordt aangemeld (vaak op advies van de bedrijfsarts) middels de knop aanmelden/sign up op de website. 
  • Fast Lane Vitality neemt contact op met de medewerker om de aanmelding te verifiëren. Zo kunnen we in grote lijnen screenen of de aanmelding bij onze dienstverlening past. 
  • Op basis van de pre-screening ontvangt de medewerker online diagnostiek. Medewerker dient de vragenlijsten ingevuld te hebben vóór het intakegesprek.
  • Het intakegesprek kan altijd binnen enkele dagen plaatsvinden op een van onze locaties. Wij hebben geen wachtlijsten en een landelijke dekking. Zo is er altijd een FLV psycholoog in de buurt.
  • Na de intake bepalen wij of de hulpvraag passend is voor onze dienstverlening. Als dit het geval is doen wij een voorstel voor type traject aan de organisatie. Pas na akkoord op onze offerte starten wij met de behandelsessies. Blijkt het na de intake toch geen match te zijn, factureren wij enkel de intake en verwijzen we de werknemer door naar een beter passende hulpverlener.
  • Afhankelijk van de duur van het traject zal er naast het contactmoment na de intake een tussenevaluatie en/of een eindevaluatie met werkgever en mogelijk bedrijfsarts zijn. Deze contactmomenten vinden enkel plaats met formele toestemming van de werknemer.
  • Facturatie vindt plaats zodra de werkgever onze offerte heeft goedgekeurd.

Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig of wij de juiste partij zijn voor de verzuimpreventie binnen uw organisatie?

NEEM CONTACT OP